Onderzoek van uw tuin

Het onderzoek van uw tuin includeert een omgeving (water, oriëntatie, licht, planten en bodem) analyse. Het ideale onderhoud (vb. snoeien, maaien…), de gepaste aanleg van uw gazon (vb.type graszaad, soort meststof…) of de behandeling kan bepaald worden door dit onderzoek. Dit onderzoek wordt toegepast om de oorzaak van uw probleem te detecteren en hiervoor een gepaste behandeling uit te voeren. Deze problemen zijn zeer uitgebreid, bijvoorbeeld gazonproblemen, zieke bomen, hagen en planten, bodemproblemen… Zonder de gepaste behandeling kan dit leiden tot slechte ontwikkeling of sterfte van de plant/haag/…. Indien u dit wenst kunnen wij u een beheer- of onderhoudsplan bezorgen voor uw tuin.

Boomverzorging - Tuinen Vanautgaerden