Boomverzorging

Aanplanten bomen

Ons doel bestaat erin om bomen een juiste plaats te bezorgen waar ze duurzaam en kwalitatief kunnen groeien. Niet enkel de boomkeuze is belangrijk, ook de relatie van de soort met zijn standplaats is van groot belang. We werken hiervoor  samen met de beste toeleveranciers.

We kijken eerst samen met u naar de omstandigheden. Niet enkel bovengronds dient de afstand tot woningen (zowel naar veiligheid als lichtinval toe), lichtmasten of buren gerespecteerd te worden. Ook ondergronds dient bewaakt te worden dat eventuele nutsvoorzieningen of verhardingen geen probleem vormen of de grondwaterstand, bodemsamenstelling en-doorlaatbaarheid in overeenstemming zijn met de wensen van de boomsoort.

Boomverzorging - Tuinen Vanautgaerden
Boomverzorging - Tuinen Vanautgaerden

Verbeteren van de standplaats

Indien u toch geconfronteerd wordt met een minder gunstige standplaats voor uw bomen of als uw bomen werden aangetast door bv graafwerken, kunnen we met u kijken hoe we dit oplossen door een grondig bovengronds en ondergronds onderzoek. We kunnen daarop dan bv zuurstofkokers aanmaken, luchten van de grond, voeden van de bodem of het bodemleven terug aanzwengelen.

Snoeien van bomen

Snoeien is een essentieel onderdeel voor sommige planten of bomen. Door een regelmatige controle zorgen we ervoor dat de boom in een optimale vorm groeit. Bovendien stimuleert correct snoeien de groei van de boom. Een juiste aanpak bij het snoeien is echter onontbeerlijk. Incorrect snoeien zorgt voor boomwonden die naderhand problemen veroorzaken.

Het weghalen van rot of dood hout is een vast onderdeel bij het onderhoud omwille van veiligheidsredenen en esthetiek. Ze zijn niet enkel een risico voor voorbijgangers als ze afbreken.

Boomverzorging - Tuinen Vanautgaerden
Boomverzorging - Tuinen Vanautgaerden

Vellen van bomen

Indien bomen een gevaar vormen voor de omgeving, kan overwogen worden om de boom te vellen. Af en toe vellen we een boom in zijn geheel, maar frequenter is het nodig om deze te demonteren om schade aan de omgeving te voorkomen. We kunnen hierbij ook zorgen dat het overgebleven takkenhout wordt verhakseld (voor een bodem bedekkende schorslaag) en de dikkere takken en stammen worden verzaagd en gekliefd voor brandhout. Indien het wenselijk is, kunnen we ook alle afval mee afvoeren.

De overgebleven boomstronk kunnen we daarop uitfrezen zodat er terug een nieuwe aanplanting kan gebeuren of het perk bezaaid kan worden.

Certificaat boomverzorging

We beschikken over de nodige certificaten inzake boomverzorging. (European Tree Worker) 
We hanteren ook de nieuwste klimtechnieken om elke beschadiging aan uw boom te voorkomen.

Boomverzorging - Tuinen Vanautgaerden
Boomverzorging - Tuinen Vanautgaerden

Hakselen of uitfrezen boomstronken

Het tuinafval nemen we uiteraard mee, maar als u dit wenst kan het ook ter plaatse verwerkt worden tot een bodembedekker. Ook kunnen wij bij u ter plaatse komen voor grote hoeveelheden takken en snoeiafval te verhakselen.

Boomstronken die achtergebleven zijn, kunnen worden uitgefreesd zodat het terrein terug in gebruik kan genomen worden voor andere doeleinden.